Про корпорацію

Державна корпорація "Українське державне об'єднання "Радон", аналогічно спеціалізованим компаніям провідних країн, що є членами МАГАТЕ (Bfs – ФРН, NIREX – Великобританія, ANDRA – Франція, ENRESA – Іспанія, ONDRA / NIRAS – Бельгія) на сьогодні є головною організацією України, що виконує збирання, транспортування, кондиціювання, тимчасове зберігання радіоактивних відходів так званого "неядерного" циклу практично від всіх підприємств держави, в результаті діяльності яких утворюються радіоактивні відходи. Державні спеціалізовані комбінати корпорації забезпечують виконання науково-технічних досліджень, розробку конструкторської, технологічної та проектної документації, виготовлення спеціального обладнання та приладів, проектування, будівництво, експлуатацію, технічний та радіаційний контроль існуючих сховищ пунктів захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах поводження з радіоактивними відходами, у тому числі розташованих у зоні відчуження ЧАЕС.

Враховуючи широке використання радіоактивних речовин в народному господарстві у середині двадцятого століття почалося утворення великої кількості радіоактивних відходів на підприємствах України, постановою ЦК КПУ і РМ УРСР № 956-102 від 14.08.1956 р. була визначена необхідність створення 6 державних міжобласних спеціальних комбінатів (ДМСК, далі – спецкомбінатів): Дніпропетровського, Донецького, Київського, Львівського, Одеського і Харківського, головним завданням яким ставилося знешкодження різних видів радіоактивних відходів, їх збирання, транспортування, переробка і захоронення та дезактивація спеціального і цивільного одягу, забрудненого радіонуклідами, а також ліквідація радіаційних аварій на території України.

У зв’язку з виходом Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (№40/95-ВР від 08.02.95 р.), "Про поводження з радіоактивними відходами" (№256/95-ВР від 30.06.96 р.) та деяких державних нормативних документів, які потребують "захоронення" довгоіснуючих РАВ у глибоких геологічних формаціях, усі державні міжобласні спецкомбінати переходять на технологію тимчасового зберігання РАВ.

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР № 1104-60 від 09 липня 1960 року протягом 1960–1962 років спецкомбінати були введені в експлуатацію, і іхній персонал більше 50 років забезпечує виконання радіаційно-небезпечних робіт з підготовки та перевезенню спецавтотранспортом радіоактивних відходів неядерного циклу від більш ніж 12 тисяч підприємств "неядерного" циклу, установ і організацій України незалежно від відомчої підпорядкованості.

З 1972 року міжобласні спецкомбінати були передані до облпобутуправління Мінпобуту УРСР, а у 1987 році постановою КМ УРСР від 29.12.1987 р. № 430 були об’єднані в Спеціалізоване виробниче об’єднання (СВО) Мінпобуту України.

До складу Державного агентства України з управління зоною відчуження ввійшла Державна корпорація "Українське державне об’єднання "Радон", головним завданням якої є виконання повного комплексу робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій на території України.

Для вирішення цих проблем державна корпорація об'єднала у своєму складі шість спецкомбінатів (Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Харківський).


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО