ДСП "Харківський ДМСК"

ДСП «Харківський ДМСК» створено постановою Ради Міністрів УРСР від 09.07.1960 р. № 1107-60 з метою збору, транспортування і захоронення радіоактивних відходів, що утворюються на підприємствах, в організаціях і установах народногосподарського комплексу, що використовують в технологічних процесах джерела іонізуючого випромінювання і радіоактивні речовини у відкритому виді, та дезактивації радіоактивного забруднення спецодягу, взуття і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами, а також ліквідації радіаційних аварій на підприємствах зони обслуговування. ДСП «Харківський ДМСК» один із шести спеціалізованих підприємств, яке функціонує з 1960 року та входить до складу Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон".

Згідно Постанови КМУ від 21.12.90 р. №377 до зони обслуговування ДСП «Харківський ДМСК» входять Харківська, Полтавська та Сумська області.

Виробнича діяльність комбінату здійснюється на основі ліцензій Державної інспекції ядерного регулювання України:
— на право проведення робіт по переробці і зберіганню радіоактивних відходів, дезактивації спецодягу;
— на право перевезення радіоактивних матеріалів по території України.

Службою радіаційної безпеки спеціального комбінату проводиться радіаційний моніторинг навколишнього середовища ПЗРВ та СД. Виконується контроль доз опромінення населення, у т.ч. за рахунок споживання продуктів харчування місцевого виробництва. За більш чим 50 річну історію функціонування спеціального комбінату від його діяльності не було жодного випадку переопромінення населення чи персоналу.

При виникненні аварійних ситуацій за рішенням міністерства або інших Державних органів управління, спеціальний комбінат в оперативному порядку виконує роботи по ліквідації наслідків радіаційний аварій і в інших регіонах країни.

Підприємство має в розпорядженні 12 одиниць транспортних засобів. Парк спецавтомобілів дозволяє робити транспортування усіх видів радіоактивних відходів і радіоактивних речовин. Спецавтомобілі оснащені дозиметрами - сигналізаторами. На одному з них встановлено навігаційне обладнання для постійного контролю за переміщенням спецавтотранспорту з РАВ по технології GPS з можлівістью візуального контролю на моніторах ДК "УкрДО "Радон" та ДСП «Харківський ДМСК». Безпека перевезень забезпечується конструкцією спецавтомобілів, транспортних контейнерів, організаційно-технічними заходами і кваліфікацією персоналу.

В процесі проведення реконструкції пункту захоронення радіоактивних відходів у 1990 році був побудований корпус захоронення, що дозволило значно збільшити резерв сховищ для твердих радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювання, а також використати надалі надійнішу і екологічно безпечнішу технологію їх довготривалого зберігання.

Для переходу на надійнішу і безпечнішу технологію поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання на спеціальному комбінаті був розроблений і впроваджений комплекс тимчасового зберігання таких джерел. При оснащенні спеціального комбінату контейнерами ПКТ-1В-180-Н, застосування цієї технології поводження з ДІВ дозволить відмовитися від використання екологічно небезпечних сховищ колодязного типу.

Характерною особливістю зони обслуговування спеціального комбінату є наявність нафтогазовидобувних підприємств, в процесі діяльності яких утворюються радіоактивні відходи. Головним чином, це насосно-компресорні труби з нафтових свердловин. Для їх прийому побудований склад тимчасового зберігання на 650т. труб і придбаний спецавтомобіль вантажопідйомністю 20т.

Прийняття в Україні програми поводження з радіоактивними відходами визначило довгострокову перспективу і завдання спеціального комбінату.

Принциповим моментом державної концепції в області поводження з радіоактивними відходами неядерного походження являється перехід на централізовану схему їх довготривалого зберігання і перепрофілювання спеціальних комбінатів в пункти тимчасового контейнерного зберігання.

Перепрофілювання спеціального комбінату є основним завданням на найближче десятиліття. Частково роботи вже проводяться. Це розробка і впровадження сучасної технології поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, що відпрацювали свій термін.

Для вирішення поставлених завдань ДСП «Харківський ДМСК» активно співпрацює з науково-дослідними, технологічними і виробничими підприємствами – ДП "НТЦ КПРВ", УкрНДІЭП, ДНВО "Метрологія", та ін. Реалізація Програми поводження з радіоактивними відходами на ДСП «Харківський ДСМК» дозволить впровадити сучасні технології, істотно підвищити радіаційну безпеку виробничої діяльності і забезпечить спеціальному комбінату гідне місце в числі передових підприємств по поводженню з радіоактивними відходами неядерного походження.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО