ДСП "Київський ДМСК"

ДСП «Київський ДМСК» був побудований і введений в експлуатацію в 1962 році у відповідності з Постановами Ради Міністрів СРСР № 872-479 від 27.06.1956 р. та УРСР № 856-102 від 14.08.1956 р з метою збору, транспортування та захоронення відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивних відходів, ліквідації радіаційних аварій в зоні обслуговування, а також дезактивації радіоактивно забрудненої білизни та засобів індивідуального захисту. До складу спеціального комбінату входить пункт захоронення радіоактивних відходів та станція дезактивації.

Пункт захоронення радіоактивних відходів в адміністративному відношенні розміщений в Голосіївському районі міста і територіально розташований на землях радгоспу "Хотівський". Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 29.10.1969 р № 1095-рс під санітарно-захисну зону навколо пункту захоронення радіоактивних речовин виділено земельну ділянку площею 150,8 га. Листами заступника головного держаного лікаря України від 24.12.1990 р. № 5.06.05-11 та виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 02.08.1991р № 006-79 погоджено санітарно-захисну зону ПЗРВ радіусом 500 метрів від крайніх меж ПЗРВ. Радіус зони спостереження – 1 км.

Територіально пункт зберігання радіоактивних відходів ДСП «Київський ДМСК» розміщено на землях радгоспу "Хотівський". Спецкомбінат адміністративно підпорядкований Голосіївській РДА в межах міської зони.

Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР від 21.12.1990 р. № 377 до сфери обслуговування ДСП «Київський ДМСК» відносяться: Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ.

Відповідно до ліцензії, виданих Держатомрегулювання України, ДСП «Київський ДМСК» здійснює діяльність з поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу (приймання, перевезення, зберігання РАВ, дезактивацію спецодягу та засобів індивідуального захисту, крім того приймає безпосередню участь у ліквідації радіаційних аварій в межах своєї зони обслуговування.

ДСП «Київський ДМСК» розташований на двох виробничих майданчиках та щорічно обслуговує близько 70 організацій.

ДСП «Київський ДМСК», згідно зі своїм Статутом, здійснює радіоекологічний моніторинг пунктів/сховищ зберігання відходів дезактивації (ПЗВД), пунктів спеціальної обробки транспортних засобів (ПуСО), пунктів складування відходів дезактивації (ПСВД). Загальна кількість цих об’єктів - 54, в тому числі:
— пункти зберігання відходів дезактивації - 47, з них:
в Київській області – 16;
в Житомирській області – 28;
в Чернігівській області – 3;
— пункти спеціальної обробки - 6, з них:
в Київській області – 6;
— пункти складування відходів дезактивації - 1, з них:
в Житомирській області – 1.

Контроль за радіаційним, технічним станом ПЗВД, ПуСО, ПСВД та ведення спостережень по мережі наглядових пунктів для радіоекологічного моніторингу покладено на СРБ та ОНС.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО