ДСП "Львівський ДМСК"

ДСП «Львівський ДМСК» створений на підставі Постанов Ради Міністрів УРСР № 549 від 18.05.56 р та № 373-047 від 05.04.58 р., а також Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 956-102 від 14.08.56 р., рішень Облвиконкому № 676 від 28.07.56 р, № 0111 від 13.05.58 р, № 9/846 від 07.04.58 р та № 3 від 08.01.59 року з метою збору, транспортування та захоронення радіоактивних відходів, в тому числі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, транспортування радіоактивних речовин до підприємств споживачів, а також дезактивації радіоактивно забрудненої білизни та засобів індивідуального захисту. Постановою Ради Міністрів УРСР від 09.07.1960 р. №1104-60 були вперше затверджені типові штати для всіх спеціальних комбінатів.

В склад ДСП «Львівський ДМСК» входять два основні структурні підрозділи, що введені в експлуатацію в 1961 році: пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) та станція дезактивації (СД).

Санітарно захисна зона ПЗРВ радіусом 1 км і зона спостереження радіусом 5 км. встановлена Рішенням засідання виконкому Львівської обласної Ради від 13.03.1989 р № 7, листом Головного державного санітарного лікаря Львівської області від 24.02.1989 р у відповідності п.21 СПОРО-85.

Згідно Постанови КМУ від 21.12.1990 р. №377 до зони обслуговування ДСП «Львівський ДМСК» входять Львівська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська та Тернопільська області. Спецкомбінат входить до складу Державної корпорації "УкрДО "Радон".

З 1995 року виробнича діяльність на ПЗРВ здійснюється за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та виконуються підготовчі роботи для перевезенням їх у сховища комплексу виробництв "Вектор" зони відчуження ЧАЕС. На даний час розроблена та пройшла експертизу і погодження в наглядових органах Мінохоронздоров'я та Держатомнагляду України технологія поводження з РАВ, яка відповідає сучасним вимогам нормативно-технічних документів і забезпечує безпеку персоналу, а також охорону навколишнього довкілля.

Для виконання покладених завдань на ДСП «Львівський ДМСК» є в наявності парк автотранспорту, який налічує 15 одиниць автотехніки, з них 12 – спецавтомашин. Транспортування РАВ здійснюється 3 спецавтомашинами ОТ-20 на базі ЗІЛ ММЗ-4502.

Важливішим завданням діяльності спеціального комбінату є забезпечення радіаційної безпеки в зоні обслуговування, ізоляція РАВ і недопущення впливу іонізуючого випромінювання на населення та навколишнє середовище.

Контроль дотримання вимог ліцензійної діяльності при поводженні з радіоактивними відходами на ДСП «Львівський ДМСК», згідно Закону України № 1370-XIV від 11.01.2000 р. "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії", здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України та її регіональні підрозділи в м. Івано-Франківськ та м.Рівне.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО