Довідник


Назва структурного підрозділу та посади Прізвище, ім’я,
по батькові
Контакти

1. Керівництво

Генеральний директор БУРГОМІСТРЕНКО
Андрій Анатолійович
525-48-35
radon@radon.net.ua
Заступник генерального директора з технічних питань ПЕРЕВОЗНИК
Володимир Олександрович
259-52-25
radon@radon.net.ua
Заступник генерального директора з безпеки СОРОЧИНСЬКИЙ
Ігор Анатолійович
525-48-35
radon@radon.net.ua
Заступник генерального директора з капітального будівництва ЛЕЙБЗОН
Анатолій Якович
525-48-35
radon@radon.net.ua
Заступник генерального директора з розвитку ГЕТЬМАН
Євген Миколайович
525-48-35
radon@radon.net.ua
Заступник генерального директора з фінансів ЛІСКОНОГ
Юрій Миколайович
525-48-35
radon@radon.net.ua

2. Адміністративно-управлінський персонал

Помічник керівника Байлюк
Анастасія Олексіївна
525-48-35
radon@radon.net.ua
Провідний інженер з охорони праці Комащенко
Наталія Анатоліївна
525-60-25
op@radon.net.ua
Провідний юрисконсульт Кириленко
Катерина Олександрівна
259-52-25
lawyer@radon.net.ua
Провідний професіонал з антикорупційної діяльності Осподов
Олександр Григорович
525-48-35
antikor.radon@gmail.com
Провідний інженер з супроводження закупівель Вакансія 525-48-35
radon@radon.net.ua
Провідний інженер з організації режиму на об'єктах - -
radon@radon.net.ua
Провідний інженер з економічної безпеки Бушуєв
Дмитро Борисович
-
radon@radon.net.ua

3. Канцелярія

Завідувач канцелярії Вакансія 525-60-25
radon@radon.net.ua

4. Служба управління персоналом

Начальник служби Михалевич
Андрій Володимирович
525-60-25
kadry_kyiv@radon.net.ua

4.1. Відділ кадрів

Начальник відділу Кравченко
Галина Михайлівна
525-60-25
personal-galina@radon.net.ua

5. Центральна служба радіаційної безпеки і охорони навколишнього
середовища (ЦСРБ і ОНС)

В.о. начальника служби Ігнатюк
Євгеній Олександрович
259-54-04

5.1. Радіологічна лабораторія ЦСРБ і ОНС

Начальник лабораторії Старий
Василь Павлович
259-54-04

6. Виробничо-технічний відділ

Начальник відділу Невмержицький
Василь Михайлович
259-52-25
radon.nvm@gmail.com

7. Сектор з фізичного захисту

Начальник сектору Жучінський
Юрій Олексійович
525-48-35
uzhuchinskiy@gmail.com

8. Відділ розвитку та міжнародного співробітництва (ВРМС)

Начальник відділу Раєць
Маргарита Леонідівна
259-52-25
Заступник начальника відділу Ковальчук
Юрій Миколайович
259-52-25
kovalchuk@radon.net.ua

8.1. Сектор міжнародних відносин ВРМС

Начальник сектору Головко
Володимир Юхимович
259-52-25
golovko33@gmail.com

8.2. Сектор розвитку ВРМС

Начальник сектору Чередніченко
Ірина Олександрівна
-
-

9. Планово-економічний відділ

Начальник відділу Комарчук
Олена Олександрівна
259-54-03
komarchuk@radon.net.ua

10. Відділ внутрішнього аудиту

Начальник відділу Красуліна
Олена Олександрівна
525-48-35

11. Сектор фінансового контролю

Начальник сектору Вакансія 259-54-07

12. Бухгалтерія

Головний бухгалтер Климова
Галина Олександрівна
259-54-07
klimova.bug@radon.net.ua

13. Головний інформаційно-аналітичний центр обліку РАВ

Начальник центру Ніколаєва
Галина Миколаївна
259-54-04
nikolaeva.giac@radon.net.ua

14. Адміністративно-господарський відділ

Начальник відділу Музичко
Галина Северіанівна
525-60-25
radon@radon.net.ua

15. Сектор захисту інформації та супроводження технічної експлуатації електронного устаткування

Начальник сектору Мальований
Сергій Олександрович
525-60-25
smaliovanyi@radon.net.ua


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО