Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх зберігання і захоронення

За обсягами радіоактивних відходів (РАВ) Україна знаходиться на ІІ місці у Європі та на IV в світі (3,5 млн м3).

На ДАЗВ держава покладає важливу функцію довгострокового зберігання радіоактивних відходів та їх захоронення.

Відповідно до цієї функції, діяльність ДАЗВ у цій сфері здійснюється за напрямками:

- поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами, що надходять від медичних, наукових, освітніх та промислових закладів;
- поводження з радіоактивними відходами, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- ліквідація радіаційних аварій з радіоактивними матеріалами, що знаходяться в незаконному обігу.

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 29 вересня 1997 року та однією з перших ратифікувала її Законом України від 20 квітня 2000 року.

Відповідно до зазначеної конвенції, в Україні діє Стратегія поводження з РАВ (далі – Стратегія), яка прийнята 2009 року та розрахована на 50 років.

Згідно зі Стратегією, РАВ, які утворилися під час використання атомної енергії, мають бути перевезені у зону відчуження на комплекс виробництв «Вектор» для подальшого довготривалого зберігання або захоронення.

Для реалізації завдань, визначених Стратегією, створено та функціонує Державна корпорація «Українське державне об`єднання «Радон» (ДК «УкрДО «Радон»), до якої входять спецкомбінати, проектна організація Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП "НТЦ КПРВ"), навчальний заклад з підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ та Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП "ЦППРВ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що має право захоронювати РАВ.

Спецкомбінати утворені в 1960-1962 роках, за кожним спецкомбінатом постановою Ради Міністрів УРСР від 21.12.90 №377 закріплено такі зони обслуговування :

На ДК «УкрДО «Радон» покладено також функції ведення державного Реєстра радіоактивних відходів та державного Кадастра сховищ та місць зберігання РАВ.

Для виявлення радіоактивних відходів, забезпечення контролю за їх накопиченням і переміщенням, здаванням їх на захоронення спецпідприємствам, використання наявних потужностей сховищ, для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Реєстру РАВ та Кадастру сховищ РАВ здійснюються регулярні державні інвентаризації радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів.

Державні інвентаризації радіоактивних відходів здійснюються кожні три роки.

Головним підприємством ДК «УкрДО «Радон» є Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»), яке наказом Міністра надзвичайних ситуацій України від 09.12.2010 р. № 1086 «Про реформування державних підприємств зони відчуження» визначено єдиною національною експлуатуючою організацією з поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

ДСП «ЦППРВ» є експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення радіоактивних відходів: «Буряківка», «Підлісний», «ІІІ-я черга ЧАЕС» та 9 пунктів тимчасової локалізації РАВ на території зони відчуження, які були утворені у 1986-1987 р.р. при використанні заходів з дезактивації проммайданчика ЧАЕС та території ближньої зони.

Ключовим завданням ДСП «ЦППРВ» є створення комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів (комплекс виробництв «Вектор»).

У найближчі роки у сфері поводження з РАВ планується вирішення таких питань державного значення:

• будівництво централізованих сховищ для захоронення або довгострокового зберігання РАВ на комплексі виробництв «Вектор»;
• продовження експлуатації приповерхневих сховищ пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка»;
• введення у експлуатацію Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ);
• завершення будівництва двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ: ТРВ-1, ТРВ-2 комплексу «Вектор»;
• продовження проектування та будівництво сховища для зберігання осклованих високоактивних РАВ від переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) українських АЕС;
• реалізація проектів модернізації та підвищення безпеки сховищ, у яких здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС – ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС», у яких здійснювалося розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС;
• продовження обстеження пунктів тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ), обґрунтування їх безпеки та вилучення РАВ із найбільш небезпечних місць;
• реалізація заходів для перепрофілювання пунктів захоронення РАВ на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон» та переоснащення їх у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ;
• продовження обслуговування, радіологічного обстеження і переведення у безпечний стан пунктів захоронення відходів дезактивації (ПЗВД) і спеціальної обробки транспорту (ПуСО), що були утворені в ході робіт з ліквідації наслідків аварії за межами зони відчуження;
• осучаснення організаційно-правових засад та завершення створення централізованої інфраструктури поводження з РАВ, а саме:

- встановлення на території зони відчуження зони спеціального промислового використання та визначення її меж;
- створення нової моделі класифікації РАВ для їх захоронення та встановлення критеріїв приймання на захоронення у сховищах відповідного типу;
- продовження розбудови системи сховищ для захоронення РАВ діючих АЕС України та геологічного сховища для захоронення осклованих високоактивних радіоактивних відходів (ВАВ) на комплексі виробництв «Вектор».


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО