Закони України

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. № 255

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. № 15

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 2064

Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об´єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08 вересня 2005 року № 2861-IV

Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" від 17.09.2008 № 516-VI

Закон України "Про Дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Закон України "Про Метрологію та метрологічну діяльність"

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 № 39/95-ВР

Закон України “Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 № 791а-XII

Закон України “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4004-XII

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 №1264-XII


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО