Постанови КМУ

Постанова КМУ від 18.12.1996 р. № 1525 "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів"

Постанова КМУ від 29.04.96 № 480 «Деякі питання поводження з радіоактивними відходами»

Постанова КМУ від 08.02.1997 р. № 163 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки"

Постанова КМУ від 25.12.1997 р. № 1471 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами"

Постанова КМУ від 4 серпня 1997 р. № 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова КМУ від 18.07 1998 р. № 1122 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки"

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"

Постанова КМУ від 15.02.99 № 192 "Про затвердження положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях"

Постанова КМУ від 04.08.2000 р. № 1219 "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології"

Постанова КМУ від 16.11.2000 р. № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова КМУ від 02.04.2001 р. № 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання"

Постанова КМУ від 16.11.01. № 1567 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня"

Постанова КМУ від 26.04.03 N 625 "Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії"

Постанова КМУ від 12.03.03 N 327. "Про затвердження порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму"

Постанова КМУ від 02.06.03 № 813 "Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу"

Постанова КМУ від 15 жовтня 2004 р. № 1373 "Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України"

Постанова КМУ від 03.08.2006 № 1092 "Про затвердження Державної програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова КМУ від 18.07.2007 № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

Постанова КМУ від 03.10.2007 № 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів"

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів"

Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова КМУ від 21.12.2011 № 1337 "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту"

Постанова КМУ від 21.03.2012 № 263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів"

Постанова КМУ від 24.07.2013 № 598 "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними"

Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування"

Постанова КМУ від 13.11.2013 № 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки"

Постанова КМУ від 30.07.1996 р. № 861 "Про визначення центрального органу та пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу

Постанова КМУ від 30.03.1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

Постанова КМУ від 06.05.2001 р. № 440 "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

Постанова КМУ від 20.05.2009 № 473 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами"

Постанова КМУ від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО