Безпека поводження з ДІВ

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування"

Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання(НП 306.5.05/2.065-02), затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-02) Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.02 за № 978/7266.

Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання, затверджений наказом Мінекобезпеки таМінпромполітики від 18.01.2000 № 17/21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 167/4388.

План реагування на радіаційні аварії (НП-306.5.01/3/083-2004), затверджений наказом Держатомрегулювання, МНС України від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований в Мін’юсті України 10.06.2004 за № 720/9319.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.6.1 116 2005), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54 (зареєстровано Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832).

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97. Державні гігієнічні нормативи. (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000. Державні гігієнічні нормативи (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000р. № 116

Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України 01.07.2010 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 за №718/18013.

Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (НП 306.1.107-2005), затверджено наказом Держатомрегулювання від 21.02.05 № 21, зареєстровано в Мінюсті 07.04.2005 № 372/10652;

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), НП 306.6.124-2006,затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 № 132, зареєстровані в Мін’юсті 18.09.2006 за № 1056/12930.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

Умови та правила провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.05/2.046-01), затверджені наказом Мінекоресурсів України 20.03.2001 № 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за № 334/5525.

Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/3.055-02), затверджені наказом Держатомрегулювання України від 29.12.2001 № 122 та зареєстровані Мін'юстом України 04.03.2002 за № 223/6511.

Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію, затверджена наказом Держатомрегулювання України від 30.09.2003 № 128.

Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (НП 306.5.101-2004), затверджена наказом Держатомрегулювання України від 02.11.2004 № 170

Форми документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки, затверджені наказом Держатомрегулювання № 122 від 16.08.2011, зареєстрований в Мін’юсті України 09.09.2011 за № 1067/19805.

Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 № 153, зареєстрованим в Мін’юсті України від 29.08.2012 за № 1453/21765.

Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, НП 306.1.129-2006, затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162, зареєстровані в Мін’юсті 06.12.2006 за № 1268/13142.

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, затверджений наказом Держатомрегулювання України від 03.12.2013 № 138, зареєстрований в Мінюсті України 19.12.2013 № 2148/24680.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО