Аварійна готовність

Постанова КМУ від 2.10.03 № 1570 "Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії"

Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене постановою КМУ від 03.08.98 № 1198

Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затверджене постановою КМУ від 15.02.99 № 192

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затверджений постановою КМУ від 16.07.01 № 1567

Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, затверджений постановою КМУ від 02.06.03 № 813

Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 13.11.97.

Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина з питань, що становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.93.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 08.11.96.

Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 08.02.96.

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 24.05.93.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 24.09.98.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про оперативне оповіщення про ядерну аварію та співробітництво в галузі радіаційної безпеки від 16.10.01.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 17.10.01, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1309.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки від 31.01.03, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1308.

План реагування на радіаційні аварії, затверджений спільним наказом Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 720/9319.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005, зареєстровані Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832.

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000 (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000р. № 116.;

Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.108-2005). Затверджене наказом Держатомрегулювання від 07.04.2005 р. № 38, зареєстроване Мін’юстом 22.04.2005 за №431/10711

Положення про функціональну підсистему "Безпека об'єктів ядерної енергетики", затверджене наказом Держатомрегулювання України від 22.01.03 № 9

Положення про дії Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС під час надзвичайної ситуації, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 01.12.03 № 145

Про затвердження Вимог до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС (НП 306.2.02/3.077-2004), затверджений наказом Держатомрегулювання від 16.01.04 р. №2.

Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру “Безпека об’єктів ядерної енергетики”, затверджене наказом Держатомрегулювання від 20.01.2009 № 16.

План реагування функціональної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру “Безпека об’єктів ядерної енергетики”, затверджений наказом Держатомрегулювання від 16.07.2010 № 93

Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій (НП 306.2.100-2004), затверджене наказом Держатомрегулювання від 01.12.2004 № 184, зареєстроване Мін’юстом 17.12.2004 за № 1594/10193;

Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстровані в Мін'юсті 25.01.2008 за № 56/14747;

Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС 88), затверждені МОЗ СРСР, 1988, з урахуванням наказу МОЗ, Держатомрегулювання від 06.05.2003р. № 196/59 "Про скасування чинності положень "СП АС-88", що стосуються питань встановлення значень допустимих викидів та скидів радіоактивних речовин АЕС в навколишнє природне середовище";

План реагування функціональної підсистеми "Безпека об´єктів ядерної енергетики" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, затверджений наказом Держатомрегулювання від 10.01.06 № 4.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО