Фізичний захист

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 2064

Постанова КМУ від 25.12.97 № 1471 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання".

Постанова КМУ від 12.07.00 № 1115 "Про затвердження Переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню".

Постанова КМУ від 26.04.03 № 625 "Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії".

Постанова КМУ від 12.03.03 № 327 "Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму".

Постанова КМУ від 02.06.03 № 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу".

Постанова КМУ від 24.07.2013, № 598 "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними"

Розпорядження КМУ, від 04.09.2013, № 684-р "Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"

Правила обов'язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.04.1997 № 191, зареєстровані Мін'юстом 08.08.1997 за № 298/2102.

Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується (НП 306.4.08/1.013-98). Наказ Мінекобезпеки від 28.12.1998 № 191, зареєстровано Мін'юстом 05.03.1999 за № 114/3407.

Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті (НП 306.2.08/1.015-99). Наказ Державної адміністрації ядерного регулювання від 30.09.1999 №38, зареєстровано Мін'юстом 14.10.1999 за № 703/3996.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-01). Наказ Мінекоресурсів від 14.12.2000 № 241, зареєстровано Мін'юстом України 12.01.2001 за №13/5204.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки (НП 306.1.107-2005). Наказ Держатомрегулювання від 21.02.2005 № 21, зареєстровано Мін'юстом 07.04.2005 за №372/10652

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.126-2006). Наказ Держатомрегулювання від 04.08.2006 № 116, зареєстровано Мін'юстом 21.09.2006 за № 1067/12941.

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.146-2008). Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156, зареєстровані Мін'юстом 21.10.2008 за № 999/15690.

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні (НП 306.8.147-2008). Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156, зареєстровані Мін'юстом 21.10.2008 за № 1000/15691.

Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.8.150-2008). Наказ Держатомрегулювання від 04.12.2008 № 196, зареєстровані Мін'юстом 23.12.2008 за № 1223/15914.

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт Наказ Держатомрегулювання від 29.12.2009 № 181 Зареєстровано в Мін’юсті 28.01.2010 № 98/17393

Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії НП 306.8.165-2010 Наказ Держатомрегулювання від 22.11.2010 № 163 Зареєстровано в Мін’юсті15.12.2010 № 1264/18559

Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів НП 306.8.166-2010 Наказ Держатомрегулювання від 23.11.2010 № 164 Зареєстровано в Мін’юсті15.12.2010 № 1265/18560

Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів НП 306.8.167-2010 Наказ Держатомрегулювання від 30.11.2010 № 169 Зареєстровано в Мін’юсті 22.12.2010 № 1309/18604

Вимоги до оцінки стану системи фізичного захисту ядерної установки НП 306.8.168-2010 Наказ Держатомрегулювання від 20.12.2010 № 179 Зареєстровано в Мін’юсті30.12.2010 № 1443/18738

Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання НП 306.8.175-2011 Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 176 Зареєстровано в Мін’юсті23.12.2011№1505/20243

Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу НП 306.8.176-2011 Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 177 Зареєстровано в Мін’юсті 23.12.2011 №1509/20247

«Про затвердження Переліку радіаційно-небезпечних об’єктів в України, для яких розробляється об’єктова проектна загроза НП 306.8.188-2013 Наказ Держатомрегулювання від17.12.2012 № 238 Зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 №21/22553>

Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання НП 306.8.191-2013 Наказ Держатомрегулювання від 25.07.2013 № 76 Зареєстровано в Мін’юсті 06.09.2013 №1543/24075 №1544/24076

Постанова КМУ від 11.08.2005 р. N 740 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту "

Спільний Наказ МІНІСТЕРСТВА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ та МНС УКРАЇНИ та МВС УКРАЇНИ від 23.06.2010 N 252/492/267 "Про затвердження Порядку експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання"

НАКАЗ від 17.10.2011 N 621/1095/656 "Про затвердження Порядку контролю за забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"

НАКАЗ Держатомрегулювання України від 28.01.2015 № 12. Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 12 лютого 2015 р. за № 152/26597. Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, НП 306.1.129-2006, затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162, зареєстровані в Мін’юсті 06.12.2006 за № 1268/13142.

ПОСТАНОВА КМУ від 21 березня 2012 р. № 263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів".

Спільний Наказ від 03.03.2009 N 128/146/58 Міністерства палива та енергетики України, МНС України, НАН України "Про затвердження Вимог до підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного захисту" .

Наказ ДАЗВ України від 24.03.2017 №43 "Про організацію роботи з відомостями, що становлять службову інформацію" .


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО