ДСП "Одеський ДМСК"

ДСП «Одеський ДМСК» був побудований у відповідності з Рішенням ЦК КПУ і постановою Ради Міністрів УРСР від 14.08.1956 р. № 956-102. Рішенням Виконкому Одеської Обласної Ради депутатів працюючих від 13.01.1958 р. № 18с була відведена земельна ділянка площею 5 га під будівництво централізованого пункту захоронення радіоактивних відходів (ЦПЗРВ) із земель колгоспу ім. Сталіна, Цебріковського району Одеської області (як тоді називалося).

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської Ради депутатів трудящих від 03.09.1959 р. № 735 Управлінню капітального будівництва була відведена земельна ділянка площею 5850 м2 для будівництва пральні для прання спецодягу, забрудненого радіоактивними речовинами.

01.10 1959 р. Одеським філіалом "Гипроград" були виконані проектно-технічні роботи по будівництву пральні для прання спецодягу, забрудненого радіоактивними речовинами.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 09.07.1960 р. №1104-60 були вперше затверджені типові штати для всіх спеціальних комбінатів.

Фактично спеціальний комбінат введений в експлуатацію 01.03.1961 р. на підставі рішення звуженого засідання виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих №74 с/м від 27.01.1961 р. на виконання рішення Ради Міністрів УРСР.

Згідно Постанови КМУ від 21.12.1990 р. №377 до зони обслуговування ДСП «Одеський ДМСК» входять Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Республіка Крим і м. Севастополь.

Спеціальний комбінат входить до складу Державної корпорації "УкрДО "Радон".

Головним завданням спеціального комбінату є здійснення діяльності з транспортування та зберігання (захоронення) радіоактивних відходів неядерного циклу, дезактивація спеціального і цивільного одягу, забрудненого радіонуклідами, а також ліквідація радіаційних аварій на підприємствах зони обслуговування.

Пункт захоронення радіоактивних відходів розташований на 72 км автотраси Одеса-Київ на відведеній ділянці землі площею 5,6 га Іванівського району Одеської області. Для здійснення необхідного контролю за радіаційною обстановкою на ПЗРВ і прилягаючих землях встановлена санітарно-захисна зона радіусом 1 км та зона спостереження радіусом 5 км.

З 1995 року виробнича діяльність на ПЗРВ здійснюється за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та виконуються підготовчі роботи для перевезенням їх у сховища комплексу виробництв "Вектор" зони відчуження ЧАЕС. Транспортування РАВ провадиться в спеціальних машинах ОТ-20. Для виконання цих завдань комбінат має відповідні дозвільні документи регулюючих органів України. Станція дезактивація побудована і введена в експлуатацію в 1961 році.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО